‘Zonnepanelen prima, maar dan wel in overleg’

‘Zonnepanelen prima, maar dan wel in overleg’

HOOGE ZWALUWE – ,,We willen hetzelfde, maar ik stel vragen bij de manier waarop het nu gaat.” Leen Kalkman uit Hooge Zwaluwe toont zich kritisch over de te naderende zonneparken in de gemeente Drimmelen. Hij vreest dat de plannen ten koste gaan van de biodiversiteit in het gebied.

Hij organiseerde vorige week een voorlichtingsavond in De Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Hier kwamen zo’n 120 mensen op af. Hij is voornemens een stichting te starten. ,,De plannen worden zo slecht gecommuniceerd, niemand weet wat hen te wachten staat. Ook natuurverenigingen denken met ons mee, we willen een vuist kunnen maken.”

150 hectare grond

De gemeente stelde op 13 september vast dat er -onder strikte voorwaarden- de mogelijkheid is om op maximaal 150 hectare grond zonneparken te plaatsen, om zo op een duurzame wijze energie op te wekken. 150 hectare grond staat, aldus de gemeente, gelijk aan zo’n 2,5% van de totale beschikbare grond. Niet de gemeente zelf, maar commerciële partijen mogen de parken inrichten; vergunningen krijgen straks een duur van maximaal 25 jaar. Kalkman vreest dat boeren nu geld ruiken en hun grond maar wat graag willen verpachten.

Volgens hem is er nog niet genoeg gekeken naar alternatieven. Naar daken waar zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Gebouwen. Braakliggende grond. De wegbermen van de A59 en A16 en spoorlijnen. ,,Dát is de volgorde. Pas als deze vol zou liggen, zou je naar landbouwgrond kunnen kijken. Ik zie nog te weinig zonnepanelen op de daken. Die bermen zijn prima geschikt en daar ligt nog niks. Waarom niet? Omdat het te duur is.”

Kalkman vreest dat de biodiversiteit in het geding komt. Immers: onder zonnepanelen groeit niks, waardoor er geen insecten kunnen leven en er dus vogels wegtrekken. Daarnaast worden omwonenden onvoldoende gehoord, stelt hij.

Hij roemt het Terheijdens Energie Collectief (TEC). ,,Zij hebben de omwonenden mee, voeren overleg en komen tot een compromis. Hier gebeurt het zomaar.”

Volgens de gemeente is juist rekening gehouden met de natuur. De toegewezen gronden zijn haast niet vruchtbaar. Nu breekt de fase aan dat de velden ingericht gaan worden en daar is nog volop inspraak mogelijk. De gemeente eist dat van initiatieven en bovendien moeten omwonenden kunnen meeprofiteren van de energieopbrengst.

De gemeente wijst ook naar TEC. ,,Daar maken ze er een park van, de zonnepanelen staan daar hoger. Daaronder is plantengroei mogelijk en kunnen kippen scharrelen.” Het is een voorbeeld: er is nog niets concreets, er zijn ontelbare mogelijkheden.

Op dit moment zijn er vier initiatieven gaande omtrent de zonnepanelen. Op 29 november organiseert Nuon een inloopavond in Brasserie ’t Appeltje. Zij gaan aan de slag met het terrein aan de Vierendeelseweg.

Panelendak voor Princenhage

Panelendak voor Princenhage

BREDA – ,,Princenstroom is een burgerinitiatief van de bovenste plank”, roemde wethouder Greetje Bos. Op het dak van de Woonboulevard -van de Blokker tot de McDonalds- zijn 810 zonnepanelen geïnstalleerd, verspreid over 3000 vierkante meter. Ze zijn er geplaatst op initiatief van Princenstroom, onder aanvoering van voorzitter Jos de Bondt. 67 inwoners en kleine bedrijven uit Princenhage investeerden erin en verkrijgen straks op die manier groene stroom.

Helemaal uitverkocht zijn ze nog niet. Er zijn nog negen blokken van 500 kilowatt te koop, te verkrijgen via de energiecoöperatie. Het was een strijd met tegenstrijdige regels, er werd een pad bewandeld dat nog nooit betreden was. ‘Pionierswerk’, noemt Bos het daarom ook. ,,Ze hebben echt het wiel opnieuw uitgevonden. Met hun kennis ligt de weg wijd open voor meer van dit soort initiatieven.”

Zo kostte het heel wat juridisch timmerwerk om het dak van het pand te kunnen gebruiken, terwijl de eigenaar ervan juist alle ruimte wilde geven. Het verwordt zo een soort ‘recht van overpad’: de zonnepanelen staan volledig los van het gebouw. De eigenaar van het pand wordt er niet rijker of armer op, de winkeliers merken er wat betreft huur niks van: er is simpelweg gebruik gemaakt van het dak.

De 810 zonnepanelen gaan 211.000 kilowatt per jaar opleveren. De Bondt toonde zich opgelucht dat het lange, lange traject eindelijk vervolmaakt is. Tijdens de opening, vrijdagmiddag op het parkeerterrein voor de Blokker, ontving zij de Groene Parel. Deze wisselprijs van de Bredase Energie Coöperatie (BRES) wordt uitgereikt aan succesvol afgeronde verduurzamingsprojecten.