perrongeluk

Totaal onbegrip

Een jongen kijkt langdurig en hoofdschuddend naar de digitale vertrekborden. Het onbegrip is van zijn gezicht te lezen en na enkele minuten zoekt hij zijn toevlucht tot de alom bekende gele borden. Ook hier vindt hij niet de gewenste informatie, waarna hij zich tot mij wendt.

“Meneer, ik zie overal de vertréktijden staan, maar kan ik ook zien wat de áánkomsttijden van de treinen zijn?”, vraagt ie. “Nee, die informatie staat nergens, maar misschien kan ik je helpen. Op welke trein wacht je?”, probeer ik behulpzaam te zijn.

“Ik wacht op iemand uit Roosendaal”, zegt ie. De trein vanuit Roosendaal … Lees hier de hele tekst