perrongeluk

Rosékoek

“Meneer, zit er ook alcohol in die rosé koek?”